Dijital Seçmen Davranışları Analiz Sistemi

Dijital Seçmen Davranışları Analiz Sistemi


Dünya inanılmaz bir hızla değişiyor ve bu değişim her türlü toplumsal konuda köklü dönüşümlerin temellerini atıyor. Algı ve dikkat süresi 5 ile 7 saniye arasına indirgenen seçmen, artık günde sadece 120 dakika TV izlerken, günün 6 saatini dijital ortamda “kendi kişiliğini” ortaya koyarak, dinlediği müzikten, tatil tercihlerine, izlediği videodan, paylaştığı yemek tarifine, oynadığı oyundan satın aldığı ayakkabıya kadar tercihlerini belirtiyor.

Türk siyaseti neden beklentileri karşılayamıyor ?

Bu sorunun tek bir cevabı var. Dünyadaki değişim hızına ayak uyduramıyor. Dünyadaki değişim hızının ölçümünde kullanılan en önemli faktör ise, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeye bağlı olarak insanların birbirleri ile iletişim kurma hızındaki artıştır. Bu açıdan bakıldığında dünyadaki değişimin hızı son 90 yılda 50 kat artmış, diğer bir değişle Cumhuriyetimizin kurulduğu 1920’li yıllarda değişim arabası saatte 10 km ile ilerlerken, 2018 yılında bu aynı araba saatte 500 km’lik bir süratle ilerler hale gelmiştir. İşte bu değişime ayak uyduramayan kurumlar ve ülkeler gerilemekte ve beklentileri karşılayamaz hale gelmektedir.

Kitle iletişim araçları önemini her gün yitirirken her alanda “kişisel tercihler” öne çıkıyor

Siyaset kurumunun beklentileri karşılayamamasındaki ikinci önemli faktör ise iletişimdeki “kişiselleşme” trendini hiç mi hiç dikkate almamasıdır. 2018 Türkiye’sinde tek bir siyasi mesajla 60 milyon seçmeni yakalamaya çalışmak kadar absürt bir durum yoktur. Türkiye gibi dijitalleşme, yani iletişim kurma hızı %95’lerin üzerine çıkmış bir seçmen kitlesine sahip, 4 mevsimin 7 bölgesinde ayrı ayrı yaşandığı, tarımdan sanayiye, turizmden eğitime her konuda farklı beklentileri olan dinamik bir seçmen yapısına sahip ülkede “SLOGAN İLE REKLAM KAMPANYASI” yürütmeye çalışmak siyasetin tabutuna son çiviyi de çakmak anlamına geliyor.

Değişen kişisel tercihler karşısında vaatleri işe yaramayan, kampanyaları etkisiz kalan siyaset bocalıyor…


Dijital Seçmen Davranışları Analiz Sistemi

Dijital Seçmen Davranışları Analiz Sistemi


Türkiye gibi ülkelerde dijitalleşme dinamikleri sigara alışkanlıkları ile örtüşüyor

Gelişmekte olan, hatta az gelişmiş ülkelerde dijitalleşme oranlarında büyük artışlar tespit edilmesi, siyaset bilimini bu konunun üzerinde çalışmaya itmiş durumdadır. Türkiye gibi iletişim altyapısı son derece gelişmiş, fakat eğitim oranı OECD ortalamalarının altında kalmış ülkelerde, seçmendeki dijitalleşme dinamiklerinin, 70’li 80’li yıllardaki sigara bağımlılığındaki artış ile önemli benzerlikler gösterdiği sıkça dillendirilmeye başlanmıştır. Yapılan tespitler, her iki alışkanlığın da;

  • Genç yaşta kendini gerçekleştirme çabası
  • Çevresine kendisini olduğundan daha “farklı” ve “üst sınıfa ait” gösterme ihtiyacı
  • Toplumda ciddiye alınma ve kabul edilme beklentisi
  • Başka alanlarda yakalayamadığı kişisel tatmini “toplumun beğenisini” kazanarak gerçekleştirme
  • Özgürlüklerin kısıtlandığı gerçek dünyadan koparak bireysel özgürlük hissini besleme

gibi sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlardan kaynaklandığı hususuna işaret etmektedir. Bu konu sigara markalarının özgürlük hissini besleyen “Kovboy İmajı” temalı reklamlar veya üst sınıfa ait hissini besleyen “Lüks Yaşam” konsepti hatırlara getirildiğinde daha net anlaşılmaktadır. 1970’li ve 1980’li yıllarda elindeki son parayı en lüks sigara paketine harcamakta tereddüt göstermeyen seçmen, aynı davranışı 2018 yılında en lüks akıllı telefonlara yönelerek sergilemektedir.

Teknolojik inovasyon el yordamıyla yapılan siyasete yeni ufuklar açıyor

Bugün içinde yaşadığımız dünyayı baştan sona değiştiren en önemli faktör teknolojik inovasyondur. Türkiye bu konuda dünya liginde çok gerilerde kalmış olsa da, Türkiye’yi vatan bilmiş Türkiye’nin yetişmiş beyinleri çok hızlı değişen toplumsal dinamiklerin gerisine düşmüş ve tıkanmış Türk siyasetini hantal ve öngörüsüz yapısından kurtararak, dinamik, ilerici ve öngörü sahibi bir yapıya kavuşturmak için inovatif çözümler üretiyor ve siyasetin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda uluslararası patent altında QUATRO SİYASET STRATEJİLERİ tarafından geliştirilen DİJİTAL SEÇMEN DAVRANIŞLARI ANALİZ SİSTEMİ, siyaset bilimi, sosyoloji ve psikoloji ana bilim dallarının Türkiye şartlarına uyarlanmasını sağlayan özel algoritmalar vasıtası el yordamıyla yapılan siyasete öngörü sağlıyor.

Bu algoritmalardan elde edilen sonuçlar ise özel analiz teknikleri ile siyaset stratejilerine dönüştürülerek, siyasi marka yönetiminden, dijital itibar yönetimine, siyasi söylem analizinden, hedef kitle tespitine, mikro hedeflemeden anlık seçmen nabzı tutmaya, siyasi rekabet yönetiminden seçim kampanyalarına kadar uzanan yelpazede uygulamaya koyuluyor.