“QUATRO” Yolundan Gitmek

Risk Hesaplamada Etki Temelli Düşünce


Temel Tanımlar:

risk-03Risk. Gelecekteki olayların olumsuz sonuçlarına maruz kalma.

Risk Tanımlama.Bir etkinlik veya projedeki risklerin azaltılmak için değerlendirilmesi

Riskin Etkisi. Riskin bir proje veya organizasyon üzerindeki etkisinin numerik ölçümü

Risk Olasılığı. Riskin gerçeğe dönüşme ihtimalinin numerik ölçümü

Risk Nitelendirmesi. Risk etkisi ve olasılığının, risk faktörünün ortaya çıkarılması için değerlendirilmesi süreci.

Risk Faktörü. Risk Olasılığı ve etkisinin çarpımı sonucu ortaya çıkan sonuç.

Risk Göstergesi. Riskin gözlenmesi ve kontrolünü oluşturan operasyonel risk yönetimi içindeki araç. Bu göstergeler operasyonel risk yönetimi aktivite ve süreçlerine destek için kullanılabilir.

Etki Temelli Düşünme.Etki Temelli Düşünme bir “şeyden” daha çok bir düşünce yapısıdır. Olaylar, aksiyonlar ve sonuçlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini anlamaya yardımcı olur. En çok, aksiyon ve olayların ikincil ve üçüncül sonuçlarını anlamak için faydalıdır. Etki Temelli Düşünme, stratejik planlama ve karar verme sürecinde spesifik aksiyonların etkilerinin, dar görüşlü ve zaman limitli bir şekilde değil, geniş vizyonlu ve uzun vadeli bir perspektif aracılığıyla değerlendirildiği özel bir yaklaşımdır. Etki Temelli Düşünme, kısa vadeli düşünme veya miyopluğun tam tersidir.

 

“QUATRO” Sürecine Bir Bakış

Asimetrik Bilgiden Risk Analizine

QUATRO, Etki Temelli Düşünce Yapısı ile asimetrik bilgiyi süzer ve Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Sosyal alanlardaki gelişmelerle ilgili sürekli bir arayıştadır. Bu alanlardaki gelişmelerin önemi tanımlanır, sonuçları hesaplanır, olasılığı ve etkisi belirlenir. Bu sayede, takip edilen risk göstergeleriyle ilgili risk faktörlerine ulaşılmış olur.

Bu yolla, varlıklarınız ve ilgi alanlarını ile ilgili etkili risk yönetimi adımlarını takip edebilmeniz için size yardımcı oluruz.

risk-process

QUATRO olarak stratejik çözümlerin genelleştirilemeyeceğini savunan yaklaşımla çalışırız. Stratejik çözümler, kurallar ve prensipler üzerine değil belli bir anlayış üzerine inşa edilir. Dolayısıyla, rekabet bir keşif süreci şeklinde modellenir ve bu keşif sürecinin ödüllerini yeni anlayışlara ve özgün veriye sahip olan girişimci alır.