Risklere Karşı Karar Alma ve Stratejik Planlamaya Benzersiz Bir Yaklaşım


risk-01NEDEN STRATEJİK ÖNGÖRÜ RAPORLARINA SAHİP OLMALISINIZ ?

Türkiye’de sadece QUATRO tarafından sunulan Stratejik Öngörü Raporları dünya çapında bireylere, şirketlere, organizasyonlara ve hükumetlere derinlemesine analiz ve düzenli risk raporlaması sunar. Jeopolitik bir çerçevede, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen olayları merkeze alarak, müşterilerimizin fırsatları öngörmeleri ve bunlardan faydalanmalarına ve yerel, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri anlamalarına yardımcı oluruz. 

Uluslararası kabul edilmiş standartlarda sunduğumuz Stratejik Öngörü Raporlarımız ile verdiğiniz kararlardaki doğruluk oranını artıracak ve küresel krizlerden kaynaklanan sürpriz maliyetlerden kaçınabileceksiniz. Türkiye’de sadece QU4TRO tarafından sağlanan bu çok özel hizmetler bütünü sayesinde sizler; yerel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren rakiplerinizin her zaman bir adım önünde olacak ve sahip olduğunuz bu rekabet avantajı ile sizin kontrolünüz dışında gelişen şokları, karlılığınızı artırmak için fırsatlara çevirebileceksiniz.


REKABETÇİ STRATEJİYE BAKIŞ AÇIMIZ NEDİR ?

Rakipleriniz, günlük hayatta gözden kaçırılsa da, sizinle aynı inançları, varsayımları ve tahminleri paylaşır. Sizinle aynı dünyada var olurlar, aynı müşterilere hizmet verirler, aynı gazeteleri okuyup aynı basın özetlerini takip ederler, aynı danışmanlardan tavsiye alır ve aynı konferanslara katılırlar. İş hayatında başarının sırrı rakiplerinizle paylaştığınız değil, onlardan ayrıldığınız özelliklerinizden kaynaklanır.

Kazanan stratejiler çok nadiren herkesin ulaşabileceği bilgiler ışığında inşa edilir. Stratejinin rekabetçiliği içindeki varsayımların doğruluğuna ve rakiplerden farkına dayanır. Bu sonuca ulaşmak için, sizi, varsayımlarınızı sorgulamaya ve beklentilerinizi gözden geçirmeye yönlendirirken, size olağan dışı olduğunu düşüneceğiniz şeyleri söylüyoruz.  


risk-03HANGİ FELSEFEYİ ESAS ALIYORUZ ?

Kimsenin hiçbir şeyi kontrol edemediği ve herkesin her şeyi etkilediği günümüzde, QUATRO Stratejik Öngörü Raporları kendi felsefesi doğrultusunda hareket eder: insanları ve motivasyonlarını, bireysel ve kolektif davranışları, sosyal yapıları, ekonomik eğilimleri, dini rekabetleri ve tarihsel köklerini ve bunların çevrelerini incelemek. Tüm bunların birleşiminden Kompleks Uyumlu Sistemler ortaya çıkmaktadır.

Bu felsefeden  yola çıkarak, QUATRO bu sistemlerin aralarındaki güçlü yanlar, zayıflıklar ve bağlılıkları analiz etmek için bunların davranış ve yapılarını inceler ve böylece müşterilerine stratejik avantaj yaratacak potansiyel destek noktalarını ortaya çıkarır.


 risk-05

PRENSİPLERİMİZ NELERDİR ?

QUATRO Stratejik Öngörü Raporlarının öncelikli prensibi Türkiye ve çevre bölgeler hakkındaki en güvenilir öngörü ve tahmin analiz hizmetlerini sunmaktır. Sürekli değişen dünyamızda; siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik olayların tesadüfi değil, tam tersi tahmin edilebilir olduğuna inanırız.

QUATRO; isabetli, istikrarlı, zamanlı, ilgili ve devamlı tahminleri ve analizleriyle bugünün olaylarını bir bağlama oturturken, yarının potansiyel gelişmelerini manşetlere çıkmadan çok önce tahmin etmeyi amaçlar.

Son tahlilde, müşterilerimizin zamanlı, ilgili ve uygulanabilir bilgi aracılığıyla fırsatları tanımlamaları, sağlam kararlar almaları ve riskleri yönetebilmeleri için onlara stratejik avantaj sunarız.