Kurumsal Danışmanlık


HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

 • Güvenlik & Savunma Sanayi
 • Enerji & Çevre Sistemleri
 • Bilgi & İletişim Teknolojileri
 • Sağlık Hizmetleri
 • Tekstil
 • Yiyecek & İçecek
 • Yerel Yönetim & Kamu ile İlişkiler
 • Kültür & Sanat


MÜŞTERİ PROFİLİMİZ

 • Türkiye ve çevre bölgelerde yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketler
 • Yatırımlarını uluslararası seviyeye çıkarmak isteyen şirketler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Sendikalar

 

 

 

 

HİZMETLERİMİZ

DIŞ PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİSİ
Quatro Stratejik Danışmanlık, firmanızın dış pazarlara genişlemesinde size destek olur. Bu hizmet, Türk şirketlerinin dış pazarlara açılmasına yardımcı olduğu gibi, yabancı şirketlerin Türk pazarına yatırım yapması konusunda da destekçidir. Her pazarın kendine özgü siyasi, bürokratik, ekonomik, sosyal ve teknolojik dinamikleri bulunmaktadır. Quatro Stratejik Danışmanlık olarak bu dinamikleri analiz ederek firmanız veya ürününüz için en doğru pazarı belirlemek amacımızdır. 

BÖLGESEL DANIŞMANLIK
Türkiye, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika bölgeleri konusunda faaliyet gösteren Quatro Stratejik Danışmanlık, bölgedeki en kalifiye danışmanlık firmalarından bir tanesidir. Bölgedeki siyasi ve ticari trendleri takip ve analiz etmek Quatro Stratejik Danışmanlık’ın önceliklerindendir. Bu alandaki hizmetlerimiz bölgesel raporlar hazırlamak ve bölgesel gündem, sorunlar, düzenlemeler ve pazar eğilimleri hakkında eğitimler vermeyi içermektedir. 

ENDÜSTRİYEL ve ÜLKE SİYASET/İŞ DÜNYASI İSTİHBARATI

İş dünyası ve siyaset pek çok kez iç içe geçmiş ve hayatta kalmak için birbirine ihtiyaç duyar konumdadır. Siyasetteki gelişmeler iş dünyasını etkilerken, iş dünyasındaki gelişmeler de siyaseti etkilemektedir. Quatro Stratejik Danışmanlık, iş dünyasındaki müşterileri için siyasi bağlantılar sağlarken, siyasetteki gelişmeler ve gelecekte olması muhtemel senaryolar hakkında müşterisini bilgilendirerek stratejisini gözden geçirmesine olanak tanır.

 Siyasetçiler için ise, iş dünyasıyla iyi ilişkiler içinde olmak ve onların desteğini kazanmak önemlidir. Quatro Stratejik Danışmanlık, siyasi müşterilerinin iş dünyasında çevre oluşturmasına yardımcı olarak tanınırlığını ve popülaritesini arttırmasına yardımcı olmayı hedefler. 

kurumsal-01ÜLKE/SEKTÖR/FİRMA RAPORLARI
Ayrıntılı sektör ve firma analizleri etkili rekabetçi uygulamaların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Firmamız tarafından sektör ve firma bağlamında hazırlanan kapsamlı araştırma raporları; sektörün rekabetçi yapısını ve firmanın sektördeki pozisyonunu ortaya koymaktadır. Bu raporlar, sektördeki rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi bakımından da oldukça yararlı sonuçlar vermektedir. Ayrıca bu analiz raporları; stratejik planlamadan özelleştirme işlemlerine kadar pek çok farklı konuda kararların sağlıklı bir biçimde alınmasını sağlar.  

TÜRK PİYASASALARINA GİRİŞ İÇİN DANIŞMANLIK
Quatro Kurumsal Danışmanlık, Türkiye’nin yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketlerin, pazara girişte doğru stratejiyi belirlemelerine destek olmakta ve uygun iş ortaklıklarının kurulmasında görev almaktadır. Bu amaçla, detaylı sistem analizleri, verimlilik analizleri ve şirket değerlendirmeleri hazırlayarak, birleşme ve satın alma faaliyetlerine destek vermektedir. Ayrıca, özelleştirmeler konusunda da yatırımcılara hizmet sunmaktadır. Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancı yatırımcılara, şirket kurulumu ve yatırım teşvikleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekte, yasal ve bürokratik işlemler konusunda destek sağlamaktadır. 

STRATEJİ BELİRLEME
Quatro Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Şirketinize doğru stratejinin belirlenmesinde yol gösterir. Şirketinizin idari ve mali imkanları, insan kaynakları ve diğer varlıkları göz önünde bulundurularak, faaliyet alanları ve hacimlerinin optimize edilmesi konusunda destek olurken esas faaliyetlerinde sinerji yaratacak alanların tespiti ve bu alanlara açılım, piyasa gücü ve marka değerine olumlu katkı yapacak iş planlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında katkıda bulunur. Kurumların yeni faaliyet alanlarına girmekte takip edebilecekleri yöntemlerin ortaya konması, bu çerçevede doğru araçların ve partnerlerin seçimi de size yardımcı olacağımız konular arasındadır. 

kurumsal-03İMAJ  DÜZENLEME/GELİŞTİRME VE MEDYA İLİŞKİLERİ DÜZENLEME/YÜRÜTME
Kurumların faaliyette bulunduğu dış çevreye kendini tanıtması, kendi sektörü ve diğer sektörlerdeki firmalarla iletişim içinde olması, kamu kurumları ile ilişkilerini düzenlemesi, sivil toplum kuruluşları ile sıcak ilişkiler geliştirerek sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi, yatırımcıları ve hissedarlarını çalışmalarından haberdar etmesi için stratejik bir iletişim yaklaşımını takip etmesi gerekir. İletişim stratejisinin planlaması; adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir kurumsal yönetim anlayışının önemli aşamalarından biridir. 

YENİ ÜRÜN ARAŞTIRMALARI
Quatro Kurumsal Danışmanlık ekibi, şirketinizi olumlu çözümlere götüren etkili önlemler, analizler önermekte ve sunumlar yaratmaktadır. Yeni ürün ve hizmetler için sürekli öncü fikirler üretir, bunu en etkin fiyat, markalaşma, reklam ve kanallaşma stratejileriyle hayata geçirir. Size piyasadaki rekabetçi konumuzu korurken, müşterilerinizin fikirlerini operasyonel uygulanabilir çözümlerle izleme ve ölçümleme imkânlarını da sağlar.  

kurumsal-04 YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım konusu çok geniş bir alan olmakla birlikte, tüm yatırım kararları özünde aynı temel üzerinde bina edilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak firmamızın sunduğu hizmetler en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm yatırım konularının projelendirilmesini, denetimini ve yönlendirilmesini kapsamaktadır. Yatırım sürecinin ilk adımı, yatırım yapılacak alanın seçimiyle başlamaktadır. Bu alan, yeni makine alımından, farklı bir coğrafyada farklı bir ürün pazarına girmeye yönelik bir şirket alımına kadar gidebilir. Her ne şekilde olursa olsun, yapılacak yatırımın niteliğine göre değişmekle birlikte genel olarak, bu sacayağında öncelikle sektörün bütününün tam olarak analiz edilebilmesi ve sonrasında küçük resmin net olarak görülmesi gerekmektedir. Quatro Kurumsal Danışmanlık departmanı sizlere, yeni kurulan veya hâlihazırda hizmet veren kuruluşlarınız için ayrıntılı analizler sunar. Yeni piyasa fırsatlarının araştırılması, risk analizleri, müşteri profillerinin belirlenmesi, sektör ve ülke raporlarının hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi, hukuki işleyiş ve çerçeve hakkında bilgilendirme hizmetlerimizden sadece bazılarıdır.

 Quatro Danışmanlık Hizmetleri, deneyimli ekibi ile sizlere uluslararası piyasalar ve yeni teknolojiler hakkında vizyonunuzu geliştirme imkânı sunar. Yurtdışı atılımlarınızı gerçekleştirmekte destek olur. Sürekli takip teknikleri ile Quatro Danışmanlık Hizmetleri,  sizleri kendi alanınızda ortaya çıkan yeni fırsatlar hakkında bilgilendirmek için yurtiçi ve uluslararası pazarları, teknolojileri ve bölgesel fırsatları ayrıntılarıyla sunar.

HÜKÜMET İLİŞKİLERİ
Düzenli yapılan araştırmalar ve anketler, hem büyük şirketler hem de bu şirketlerin yöneticilerinin bir görüş üzerinde birleştiğini göstermektedir: Bir şirketin güncel ve gelecekteki ekonomik değerinde Hükümet kararları ve düzenlemelerinin önemli rolü vardır. Quatro Stratejik Danışmanlık olarak Türkiye Pazarı’ndaki faaliyetleriniz için hayati önemi olan hükümet, STK ve iş dernekleriyle ilişkileriniz konusunda ihtiyaçlarınızı belirleyip stratejik bir planlama süreciyle beraber gereken destekleri sunuyoruz.
Sadece Türkiye Pazarı’nda faaliyet gösteren şirketleri değil, aynı zamanda STK’ları ve sosyal hayata fayda sağlayan projelerini ve özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’daki geniş iş ağımız sayesinde Türkiye Hükümeti’nin uluslararası tanıtım projelerini de desteklemekten mutluluk duyuyoruz.